V květnu jsme schválili pro podnikatele další úlevy

Nyní můžou karlovarští podnikatelé využít řady úlev, které jim poskytneme, aby se dokázali lépe vypořádat s následky koronavirové pandemie.
 
Od června až do konce roku můžete platit výrazně snížené sazby poplatku za užívání veřejného prostranství. Za plochy pro stánkový prodej zaplatíte polovinu. V lázeňském a obchodním centru je nově stanovená sazba na metr čtvereční a den na padesát korun, mimo centrum pak na čtyřicet korun. Výraznou úsporu představuje snížení poplatku za restaurační předzahrádky. Od 1. června do konce roku zaplatíte pouhou jednu korunu za metr čtvereční a den. Nadále platí již dříve schválená akceptace tříměsíčního zpoždění splatnosti poplatku za užívání veřejného prostranství formou restaurační předzahrádky a poplatku z pobytu za období od března letošního roku.

Můžete také požádat o snížení poplatku za vyhrazené parkovací místo, který jste zaplatili na rok 2020. Nově stannovená výše poplatku za rok 2020 činí 18 000 Kč pro lázeňské a obchodně-správní centrum, 9 000 Kč pro ostatní části města. Přeplatek můžete využít jako zálohu pro zaplacení poplatku na příští rok, nebo pokud se rozhodnete, že vyhrazené místo v příštím roce využívat nebudete, můžete požádat o vrácení peněz. Přeplatek bude vrácen po skončení letošního roku. Opatření se netýká poplatků, u kterých úlevu stanovuje již samotná vyhláška.

Nově můžete požádat o prominutí poloviny nájemného za pozemky a nebytové prostory k podnikání a plateb za užívání pozemků nebo zařízení pro umístění reklamních poutačů a prodejních stánků. O prominutí plateb od června do konce roku je nutné požádat. Podmínkou je, že nemáte vůči městu dluh na nájemném a vaše podnikatelská činnost byla negativně ovlivněna vyhlášením nouzového stavu.

Vedle snížení místního poplatku a prominutí plateb nájemného můžete stále využít možnosti odložit platby nájemného a plateb za užívání pozemků nebo zařízení pro umístění reklamních poutačů a prodejních stánků za březen, duben a květen letošního roku. Odklad je možný až do 31. 12. 2020 a za pozdní úhradu nebudou uplatňovány žádné sankce (penále, úroky z prodlení, smluvní pokuty apod.). Podnikatelé si mohou o odklad plateb požádat do 1. 6. 2020.
 
Share on facebook
Share on whatsapp
KONTAKTUJTE MĚ

Ing. Andrea Pfeffer Ferklová, MBA

PRIMÁTORKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA KARLOVY VARY
Telefon:
+420 353 151 319
Adresa:
Moskevská 2035/21
Karlovy Vary 360 01

Kancelář:
506